Sint Michielsgestel - Noord Brabant

Assistentie aanvraag

Om een goed beeld te verkrijgen van u evenement willen we u vragen om deze lijst in te vullen, zodat wij onze hulpverlening hier goed op kunnen afstemmen en een goed inzicht kunnen krijgen in wat onze hulpverleners kunnen verwachten.

Onze vereniging werkt conform de meest recente versie van de Veldnorm Evenementenzorg, alle vereisten daarin voor zowel de Evenementenorganisator als de Evenementen Zorgorganisator worden gehanteerd. 

Wij kunnen u een passend aanbod bieden door inzage te krijgen in de aan u verleende evenementenmelding of -vergunning.

Wij gaan graag hierover in gesprek met u.

Stuur dit formulier ook naar greetvanpinxtenis@home.nl   a.hessels@kpnmail.nl   (Kopiëren en plakken) zie contact