Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hieronder vindt u meer informatie over de AVG en welke afspraken de vereniging hierover gemaakt heeft.